Tang lễ
                              Cố Đại Tá Nguyễn Ngọc Khôi

                       trước 1975HLV-KhoiHLV_Khoi sau 1975

           Cáo Phó Nguyễn Ngọc Khôi

 

                                             PHÂN ƯU

 

                                            Đuợc tin buồn :

 

                      Cựu Đại tá Thomas Thiện Nguyễn Ngọc Khôi


                                                     Sinh năm 1927 tại Quảng Trị
                      Cựu Huấn Luyện Viên trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam tại Đà Lạt

                          Đã từ trần ngày 4 tháng 3 năm 2014 tại Nam California,
                                                           Hưởng thọ 88 tuổi,

                          Chúng tôi  xin được chia sẻ niềm thương tiếc và đau đớn
                                       với Bà Nguyễn Ngọc Khôi cùng tang quyến
                  Nguyện cầu Linh Hồn Người quá cố sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

                                                           Thành Kính Phân Ưu

                                  Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Khóa 10 Trần Bình Trọng
                                                     Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam.

 

 

Đại Tá Khôi, quàn tại Nhà Quàn Peek Family Mortuary Nam Cali

Con Cháu

Bạn bè thăm viếng

Em trai Linh Mục Hàm trao khăn tang cho Bà Quả Phụ

Bà Quả Phụ và con Đại Tang Quyến

Gia Đình Quan Khách

 Nghi lễ phủ cờ Nghi lễ phủ cờ

Thánh Lễ an táng do LM Nguyễn Ngọc Hàm chủ tế Thánh Giá nến cao do các con Cháu

Đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng

Tiễn đưa Đại Tá Khôi

Trao Quốc Kỳ cho Bà Quả Phụ

Từ biệt người thân yêu

Gia Đình từ biệt người thân yêu

Tổ Quốc Ghi Ơn