Sinh Họat Năm 2008

Tang lễ Anh Tôn Thất Tập tại Greenville South Carolina

Anh Chị Đông đại hiện Hội đến phâu ưu

Vòng hoa của khóa phúng điếu

Chị Tập với đôi lời cảm ơn Con và cháu anh chị Tập
Di ảnh Quang cảnh trước giờ di quan

Sinh Hoạt khóa

Anh Dư Thành Nhật trở về điều trị tại gia, đón bạn bè tại nhà hàng Rosemead
Anh Chị Viên, Đông tại nhà Anh Trang Anh Nhựt và Đông
tại nhà hàng Great Wall Sea Food Restaurant Ch5 Trang, Đông, Viên tại nhà hàng
Anh Di, Thung, Thuyên và Kiểm Chụp chung bứa hình sau bữa ăn
Anh Chị Đông đến thăm Anh Chi Bưởi nói chuyện cũ
Anh Chị Trang, Đông đến thăm Anh Chi Bưởi tại phòng khách
tại living room ngồi uống nước ăn bánh
Đây Lê Chơn Tâm đang nghỉ dưỡng bênh tại nhà Anh Chị Trang, Dương đến thăm Anh Chi Tâm
Ba cặp Anh Chi Sĩ, Trang và Dương tại nhà Anh Sĩ
tại nhà hàng Sea Food Rockville Anh Trang, Tuệ thăm Anh Nhung vừa ở nhà thương về
Anh Chị Bưởi, Nhựt, Hùng trong đám cưới con A/C Thuyên Bố Thuyên dắt con và cô dâu đi trình làng

Anh Chị Mại, Trang, và A/C Thung trong đám cưới

Thầy Thích Thiện Như tại Nam California

Thầy Thích Thiện Như chủ trì hôn lễ cho cháu Anh Lê Chơn Tâm qua đời tại Virginia
Linh cữu quàn tại nhà quàn Fairfax đường Braddok Virginia Nghi lễ tiễn đưa
Anh T. Dương,  Tuệ,  Sĩ, Thuần, và Bản tại nhà quàn Anh Trang, Chiểu và Xuân lại thăm Anh Mỹ
Anh Trần Khắc Chiểu và Nguyễn Văn Xuân Anh Chị Trang tham dự tiệc thành hôn con AC Bưởi
Anh Quang, Thương, Mại tại đám cưới con Anh Chị Bưởi Anh Chị Hùng, Quang và Thương
Anh Quang, Thương, AC Đoàn Mại và chị Thuyên Anh Chị Bưởi,ngỏ lời cám ơn bạn bè, trình diện vợ chồng mới
AC Bưởi dẫn vợ chồng mới cưới đi cám ơn Đoàn Mãi thay mặt chúc mừng
Anh Chị Thuyên và Bưởi trao đổi lời chúc mừng  AC Thuyên, Trang, và Hùng tại tiệc cưới con Anh Chi Bưởi
Anh Giang gập bạn Thương, Thuyên, Trang  tại nam Cali Các AC nam Cali tiếp đón AC Giang
Vòng hoa khóa phúng điếu Anh Nguyễn Trọng Kính quang cảnh tại nghĩa trang Atlanta
Thuyên, Lạc, Thương, Mại, AC Môn, C.Thuyên, Lạc, Chi, Trang 4 trự trung đội 2/6: Môn, Thương, Lạc và Chi
tập họp tại nhà anh Trang trước khi ra tiệm ăn quang cảnh tại nhà hàng Capital Sea Food
A/C Trang vào thăm A Thuyên tại Fountain Valley Hostpital Anh Chị Thuyên rong phòng ICU
Anh Lê Phước Hy (4/14) đến thăm Nam Cali Anh Diên, Hy, Thương, Huấn và Hậu
Anh Tổng Hội trưởng Tổng hội Võ Bị Đà Lạt đến phúng viếng Anh Hội trưởng Võ Bị Nam Cali chi huy nghi lễ Phủ cờ
Vòng hoa tiếc thương của khóa Sau khi phủ cờ
Thi hài Anh Quang tại nhà quàn Rose Hill Anh Di, và Hội Võ Bị Nam Cali trong lúc nghi lễ
Chị Quanq và các cháu tại nhà quàn Anh Trí, Hùng, Thương, Hiếu, và Trang
Thầy Thích Linh Như có vài lời trong ngày họp mặt nhân dịp tổ chức cơm chay gây qu4y xây dựng hội trường
tại nhà hàng Kim Sơn, Houston Texas nhân dịp đó có Anh Bút và Anh Ngôn tham dự
Đứng: Chi Dao, Nghi, Chung, Anh Lan, Dao, Chi Mi Ngồi Nghi, Bút, Bá, Mi, và Ngôn
tại Cali : Mại, Thương, A/C Chung, Trí, Thuyên, và Hiếu Trương Quang Thương và Đoàn Mại
Tôn Thất Thuyên và Nguyễn Chí Hiếu Đoàm Mại và Trần Ngọc Trí

Tang lễ Anh Nguyễn Văn Tân (1/1)

Quang cảnh nhà quàn Houston Đại diện Tổng Hội Võ Bị phân ưu
Bạn đồng khóa và tang quyến Bạn bè phân ưu và phúng viếng
Vòng hoa của khóa Ngồi Bá, Nghi, A/C Chung,C Mi, đứng Ngôn, Phong, Túc, và Mi

Sinh hoạt tiếp

Anh Trang và Nguyễn Thiện Tường tại San Jose A Mỹ, A/C Trang, A Xuân, C Mỹ tại nhà A Mỹ San Jose
A/C Thuyên thăm đài kỷ niệm TQLC Hoa kỳ tại Washington DC A/C Thuyên đoàn tụ với Cô em bên Đức tại Washington DC
Anh Chi Thuyên và gia đình thăm Viện Bảo Tàng Không gian mới tại Duules Int Airport Virginia
Anh Hùng và Trang đến thăm Anh Hoàng tại OR Rehap center Anh Trang, Hùng chụp hình với Anh Vũ Sơn Nhị Hoàng
A/C Trang, Mại, A Hùng, Thuyên đến thăm Anh Chị Nhu A Hùng, Thuyên, Mại, Trang đến thăm Anh Chi Nhu
Người bệnh Hoàng Thọ Nhu Người bệnh Bảo Định từ San Diego lên thăm A/C Nhu
A/C mời khách ăn tối Chị Trang, Nhu, và Mại
Trang, Mại, Nhu, Hùng, B Định, và Thuyên "Bảo Đinh nấu ăn có hạng" đó là khám phá mới
Anh Dư Thành Nhựt ngày 25/10/2008 Nguyễn Bá Mạnh Hùng, Nhựt, Trần Ngọc Trí
Thêm Anh Trang Anh Chị Nhựt và Anh Nguyễn Bá Mạnh Hùng
Anh Chị Dư Thành Nhựt đang trò truyện Chị Trang và Chị Nhựt
Thuyên, Bưởi, Nhựt, và Hùng A/C Bưởi, Nhựt, Hùng, Trí, A/C Thuyên và Chị Trang
A/C Trang , Nhựt, Thuyên, Trí, và Bưởi 25/10/2008 Chị Nhựt, Trang, Thuyên và Bưởi tại nhà A/C Nhựt
Thêm Anh Bưởi Trương Văn Bưởi và Dư Thành Nhựt ngày 25/10/2008
Anh Chị Nhựt tại nhà tình trạng sức khỏe của Anh Nhựt giảm sút nhiều
Ngày 18-11-08 Anh Trần Văn Nhựt, Hùng, Trí, Trang đến thăm Anh không còn nhận diện anh em được nữa

Tang lễ Anh Hoàng Thọ Nhu 1/2

Bạn bè tại nhà quàn Peek Family đường Bolsa Các Chị Hùng, Bưởi, Trang, và Thuyên
Tại nhà quàn Peek số 2 vòng hoa của khóa 10 Trần Bình Trọng
Pháo thủ Bùi Đức Lạc, MC và gia đình Anh em đồng khóa và bạn bè
bạn bè trong quân ngũ Nghi lễ phủ kỳ

Linh cữu Anh Nhu

Tướng Giai, Anh Thuyên, và Anh Bưởi
Bạn bè chào Anh lần cuối Chị Bưởi, Chị Nhu và Chị Thuyên
Chị Nhu và Chị Trang SVSQ Tổng Hội Trưởng chia sẻ tâm tình
người bạn cố vấn 45 năm trước kia Đại diện gia đình cám ơn
Quang cảnh nhà quàn ngày 30-10-2008 trước giờ di quan
lễ nghi đóng quan tài di chuyển
đến nhà thiêu 2 cựu SVSQ Võ Bị gấp cờ
Đại diện BĐQ trao quốc kỳ cho Chị Nhu Anh Tôn Thất Thuyên Đại diện Khóa 10 TBT

    Họp mặt cuối năm tại Houston Texas

Ngày gập mặt của các Anh ở Houston TX

Các Anh Ngọc, Nhơn, Đường, và Túc

Các Anh Bá, Giao, và Nghi

Chị Chung, Chị Ngôn, và chị Mi

Chị Mi, Đường, Giao, và Nghi

Các Anh Nhơn, Đường, Ngôn

Anh Bá, Giao, và Nghi Một tấm hình chụp tháng 9 tại nhà hàng