Sau 1975

gặp mặt tại nhà Anh Nhựt

điều khiển chương trình 05/1993

cắt bánh ngày 30 tháng 5 năm 1993

họp tháng 11/1993

tiệc buổi trưa ngày họp tháng 11 năm 1993

tặng ly cho Cựu HLV và quan khách

gia đinh Nguyễn Ngọc Lan

Chào làng

gập lại bạn cũ

kể chuyện xưa

đang trêu chọc bác Minh

mời bạn lại chụp tấm hình

bàn của hai bác Mạnh

Anh Hội trưởng

Ban Chấp hành 1995

con dâu Trần Bình Trọng

tiệc ngày họp mặt 1997 tại Cali Ban Ðiều hành 1997
hình chụp ngày họp mặt 1997 ban Ðiều hành 1999
thầy Khôi phát biểu ý kiến chúc thọ 1999, sất sập đấy
bạn bè vượt hơn 3500 dậm về gặp mặt bạn cùng đại đội

                                                           Hình chụp tại California 05/1993

                                                   Hình chụp tại California 1995