Sau khi ra Trường

 

Buổi họp mặt đầu tiên tại Gia định năm 1965

Sinh Hoạt tại Nha Trang

Gập mặt tại Kiến Hòa

Họp mặt  1968 tại CLB Huỳnh Hữu Bạc

Họp mặt tại CLB/Công Binh

Họp mặt  1970 tại CLB Huỳnh Hữu Bạc

Họp mặt tại CLB/Công Binh

Hình chụp tại CLB Cục Công Binh