Đời Sinh Viên Sĩ Quan

trước khi bước qua  công trường nhà ngủ đại đội 1
Sau chiếm đỉnh Liang-biang quân phục dạo phố mùa hè
ngắm đà lat đi qua đường rầy xe lửa, ai đấy
Ngjĩa và Tuấn Kiệt Lâm đi chơi phố
Nguyễn Hữu Lan Nguyễn Đình Sĩ tại Hải Phòng
Bãi cháy Hòn gai tập leo dây
cầu khỉ di hành
trên biển từ Bãi cháy trở về trường trung đội 2/7
Trung đội 4/15 trong bữa ăn ngày 31 tháng 5 năm 1954 tại Chợ Lớn
trung đội 4/15
trung dội 4/15 với ngày cuối mang alpha con rồng