Cựu HLV Lưu Văn Vinh

 

Cựu HLV Vinh trong ngy họp mặt 1993

Cựu HLV Vinh đn nhận ly 40 năm họp mặt

Cựu HLV Vinh v Thiệp tại Virginia năm 1999

mời cc bạn đọc cu ny