Vài Hình Ảnh Trường Võ Bị


Cảnh trường cũ

trừơng võ bị qua bản đồ

nhìn trường võ bị qua không ảnh

cổng trường Võ Bị mới

Cựu SVSQ khóa 3 họp mặt

tại nam Cali
Quang cảnh ngày mãn khóa của khóa 4 Lý Thường Kiệt

tóan thủ Quân kỳ ngày lễ mãn khóa múa kiếm

Cựu SVSQ K6 tại VA, MD,  PA và Canada gập mặt năm 1995

kỷ niệm 50 năm ra trường của K6 tại California 10/2002

lễ gắn alpha cho khóa 8 Hai SVSQ khóa 7 (Nguyễn Văn Sử và ..)
Khóa 8 trước Vũ đình trường khóa 8 trong ngày mãn khóa
SVSQ Đinh Ngọc Minh thủ quân hội tuyển TVB Trung đội 2/7 khóa 10
Khóa 10 tại Vũ đình trường trước khi đi Da Sa Ngày họp mặt đầu tiên khóa 10 năm 1965
Quân đội mừng chiến thắng Chiếc bánh kỷ niệm 40 năm ra trường khóa 10
Ngày họp mặt của khóa 11 tại nam California
Kỷ yếu khóa 12 Cộng hòa Khóa 12 chụp hình với Tổng thống ngày mãn khóa
SVSQ Phạm Văn Hữu khóa 13 qua dời ngày 26-9-2001 Quang cảnh tại nhà quàn Atlanta Georgia
Khóa 14 nhân dịp kỷ niệm 40 năm  và với gia đình
Lễ gắn Alpha cho khóa 15 quang cảnh ngày mãn khóa
Tổng thống trao kiếm cho thủ khoa khoa 15 Hình chụp hai khóa 15 và 16
Ngày họp mặt của khóa 16 tại Cali
Kỷ yếu của khóa 17 Hội đồng Danh dự của khóa 17
Khóa 18 họp mặt năm 2002 cả gia đình nữa
Văn bằng tốt nghiệp của SVSQ khóa 19 quân phục của khóa sinh khóa 19
quân xa cûa trường đón các bạn khóa 20 tại ga Chi lăng

các cựu SVSQ khóa 20 trong ngày đại hội 12

Tóan quốc quân kỳ của khóa 22 và thiếu một tấm hình nữa
khóa 23 mãn khóa các tân sĩ quan tuyên thệ
quang cảnh nhập trường của khóa 24 họp mặt bỏ túi tại Virginia
các Sinh viên Sĩ quan khóa 25  SVSQ khóa 25 chinh phục lapbe nord
SVSQ khóa 28 chinh phục Lâm Viên Khóa 28 trong nghi lễ Trao nhẫn cho trường