Cựu HLV Phạm Ngọc Thiệp

 

Cựu HLV Thiệp v cc bạn Virginia đn A/C Khi Texas

Cựu HLV Thiệp thăm nam Cali