Cu SVSQ Tran Van Nht

Buoi hop mat au tien tai hai ngoai

to chc hoi Ai hu Tran Bnh Trong

Anh Chi Tran Van Nht trong ngay ai hoi 

va cat banh ky niem

Ban be en vi Anh Ch tai Virginia

va tai nha Anh Cali

 

        Đã qua đời ngày 6 tháng 1 năm 2015 tại Nam Cali.   Thọ 80 tuổi.