Cựu SVSQ V Thnh Khiết


Gia đnh V Thnh Khiết, đố bạn mấy người? Anh Chị V Thnh Khiết
Con chu tổ chức party khỏan đi Bố 'sất sập' Anh Chị Khiết đng ngy Anh 70 tuổi, mừng Anh
Ngày Anh ra đi Vòng hoa phân ưu của những người thân
Nghi lễ phủ cờ của Hội Võ Bị HTD Nghi lễ phủ cờ của Hội Võ Bị HTD
Nghi lễ phủ cờ của Hội Võ Bị HTD Gia đình đọc kinh cầu nguyện
Gia đình đọc kinh cầu nguyện gấp cờ
Hội trưởng Võ Bị HTD trao Quốc kỳ cho Bà quả phụ Võ Thành Khiết Hội trưởng Võ Bị HTD trao Quốc kỳ cho Bà quả phụ Võ Thành Khiết
Tại Nghĩa trang Giáo xứ Tại Nghĩa trang Giáo xứ
Nghi lễ tôn giáo Nghi lễ tôn giáo

 

        Đã qua đời năm 2014 tại MD.   Thọ 82 tuổi.