Cựu HLV Khiêu Hữu DiêuThầy Diêu, thầy Thiệp tại Virginia Gia đ́nh 1/4 tại đại hội 1998 Cali
Thầy tṛ chu du tại Lawton Okla và gập lại tại Dallas Texas